01

First 1n Talent

/04

FIT oferuje usługi doradcze skoncentrowane na optymalnej ewolucji zasobów ludzkich w organizacjach zgodnej z misją naszych klientów. Zajmujemy się rekrutacją/ executive search, talent management-em, rozwojem przywództwa, outplacement-em. Prowadzimy szkolenia i warsztaty. Wszystkie nasze usługi bazują na poznaniu i rozwoju ludzkiej świadomości - awareness based.

Nasi klienci to dynamicznie rozwijające się i przekształcające się organizacje. Współpracujemy z właścicielami przedsiębiorstw (w tym rownież z rodzinami), radami nadzorczymi, zarządami i kierownictwem małych, średnich firm, jak i dużych korporacji. Czytaj dalej...

Awareness Based
Recruitment /
Executive Search

Wszyscy jesteśmy równi jako ludzie, ale nie na rynku pracy. Każdy z nas posiada unikalne kompetencje, które są cenne dla innych, dzięki którym świat nas szanuje.

Naszym celem jest nie tylko ujawnienie i rozwinięcie tych ukrytych kompetencji, ale również podniesienie świadomości kandydata w zakresie ich rozpoznawania i optymalnego wykorzystywania. Czytaj dalej...

Awareness Based
Talent /
Management

W zakresie realizacji usług, w szczególności talent managementu, FIT stosuje autorskie podejście (bazujące m.in. na zbieżności poziomu świadomości właścicieli, rad nadzorczych i menedżerów wykonawczych / key executives) wspierające zarówno właścicieli, jak i zarządzajacych podejmujących decyzje o zatrudnianiu i rozwoju zasobów ludzkich, celem wypełnienia misji i wizji organizacji, czyli optymalnego rozwinięcia wzajemnego potencjału. Czytaj dalej...

Szkolenia

Ciągłe, dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe naszych klientów jest dla F1T wyzwaniem w zrozumieniu ich potrzeb i oferowaniu pomocy w zastosowaniu innowacyjnej wiedzy w strukturach ich przedsiębiorstw.

Wspólnie z naszymi partnerami - znakomitymi doradcami i praktykami - podczas szkoleń pomagamy poznać praktyczne rozwiązania i wskazać sposoby ich optymalnego oraz skutecznego wdrożenia, adekwatne dla poszczególnych organizacji. Czytaj dalej...

PL

EN