linkedin

Szkolenie

Prawo,
leadership
i psychologia
w kryzysie

Rozwiązania już stosowane w kryzysie

Zapisz się

Kierowany do

Zarządów i kadry kierowniczej

Cena

USTALANA INDYWIDUALNIE

Firma

warsztat / KONSULTACJE online grupy 1-6 os.

Data

ustalana indywidualnie

Język

PL & ENG

Ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze natychmiast wymusiło zmiany w strategii działania wielu przedsiębiorstw.

Niezbędna jest im pomoc z zakresu prawa, reorganizacji zasobów ludzkich i psychologii biznesu w kryzysie.

Celem konsultacji jest przekazanie skutecznych i nowych rozwiązań wypracowanych przez nas w trakcie epidemii. Co ważne, są one już stosowane przez naszych klientów.

Organizatorzy:

część pierwsza

01

Rozwiązania prawne

2h

Jak obniżyć wynagrodzenia lub wymiar etatu?

Jak wręczyć aneksy i wypowiedzenia podczas przestoju lub pracującym zdalnie?

Jak wdrożyć procedurę zwolnień grupowych w czasie epidemii i po?

Jak skutecznie skorzystać z tarczy antykryzysowej?

Na czym polega przestój ekonomiczny i obniżanie wynagrodzeń na podstawie tarczy antykryzysowej?

Jak komunikować urlopy, by skutecznie obniżyć wysokość rezerwy budżetowej?

O czym pamiętać wprowadzając przestój? Jakie skutki on powoduje?

Co zrobić z premią i innymi świadczeniami dla pracowników?

30' przerwy

część druga

02

Awareness Based Outplacement

2h

Jak zminimalizować negatywny wpływ zwolnień na nastroje pracownicze w wymiarach:
organizacja - pracownik zwalniany
organizacja – pracownicy pozostający w organizacji
organizacja – otoczenie zewnętrzne

Jak zwiększyć poczucie bezpieczeństwa?

Jak wyzwolić wysoką efektywność pracy osób nieobjętych procesem zwolnień?

Jak zadbać o pozytywny wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji?

Jak przeprowadzić proces outplacementu aktywizującego u uczestników samoświadomość i odpowiedzialność za siebie, tj. wzbudzić samostanowienie o sobie?

Jak zarządzać reakcjami emocjonalnym rozmówcy w sytuacji przekazu kryzysowego?

Jak poprowadzić rozmowę z osobą w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego?

Jak konstruować trudny przekaz z wykorzystaniem relacji opartej na empatii, zaufaniu i więzi?

W jaki sposób prowadzić video rozmowę, by uzyskać najlepszy komunikacyjny efekt?

01.

Prowadzący
Warsztat poprowadzą:

B. R.

Zapisz się na odpowiadający Ci termin

Aby zapisać się na warsztat / konsultacje indywidualne wypełnij formularz lub skontaktuj się z F1T Recruitment

+48 22 412 32 00      fit@firstintalent.com

Aktualne szkolenia

WARSZAT / KONSULTACJE

PRAWO I PSYCHOLOGIA W KRYZYSIE