linkedin
PRZEWIŃ

PL

EN

KIM JESTEŚMY?

Pomagamy w ocenie, ujarzmianiu i rozwijaniu potencjału ludzkiego, przez co wpływamy na ewolucję ludzkiej świadomości, co jest misją naszego działania. Jesteśmy firmą świadczącą usługi rekrutacji/ executive search, talent management-u, rozwoju przywództwa, outplacement-u i szkoleń.

Naszymi klientami są dynamicznie rosnące i transformujące się organizacje, ich właściciele, rady nadzorcze i zarządy, zarówno małych, średnich firm, jak i wielkich korporacji.

Obsługujemy klientów i Polsce i na świecie.

FIT - First 1n Talent jest wyłącznym polskim partnerem AIMS International - globalnej organizacji executive search posiadającej biura w 50 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudniającej kilkuset wyspecjalizowanych konsultantów.

First In Talent

01

Misja

Naszą misją jest rozwój ludzkiej świadomości, poprzez ewolucję organizacji naszych klientów, jak i zaangażowanych w nie ludzi.

Poprzez usługi talent management (m.in. coaching, mentoring), executive search, szkoleń wpływamy na rozwój przedsiębiorców, ich organizacji i pracowników. W każdym momencie tych kluczowych procesów staramy się podnieść świadomość wszystkich osób zaangażowanych we współpracę z nami.

W FIT uważamy, że każda organizacja, jak i każde jej aktywo, może nieskończenie się rozwijać (w każdym wymiarze).

First In Talent

02

Wizja

First In Talent

03

Wartości

Naszymi wartościami są:

Nasze wartości są podstawą do podejmowania przez nas każdej decyzji biznesowej i każdej innej. Działamy tak, aby całe nasze otoczenie i każda wykonywana przez nas czynność znajdowały swoje źródło w naszych wartościach.

ZAUFANIE

SZACUNEK

SPÓJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO