linkedin
PRZEWIŃ

Awareness Based

Recruitment /
Executive Search

PL

EN

Awareness Based

Nasi klienci zwiększają prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w ramach zadania, które powierzają kandydatowi, dzięki skorzystaniu z usług rekrutacyjnych FIT opartych na dopasowaniu poziomu świadomości klienta i kandydata.

Awareness Based

Dlaczego rekrutacja oparta na świadomości jest tak istotna w poszukiwaniach kluczowej kadry zarządzającej?

Zrozumienie oraz dopasowanie poziomu świadomości klienta i kandydata zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania menedżera zarządzającego, który kieruje się podobnymi wartościami, rozumie świat w sposób podobny do tego, jak postrzega go kreator organizacji/właściciel, a także właściwie rozumie znaczenie słów wypowiedzianych przez klienta (rzekomo znanych i oczywistych).

Dlaczego to jest takie ważne?

Różne poziomy ludzkiej świadomości charakteryzują się różnymi poziomami wagi przypisywanej słowom.

Chociaż znaczenie danego słowa jest znane, słowa są rozumiane w różny sposób przez różne poziomy ludzkiej świadomości.

Język, jakim się posługujemy, odzwierciedla naszą świadomość, co jest przedmiotem zainteresowań ekonomistów i badaczy ludzkich zachowań, jak również liderów rozwoju holistycznego/duchowego.

Zgodność znaczenia i rozumienia słów, ma kolosalny wpływ na poziom komunikacji oraz zrozumienia, a następnie wzięcia odpowiedzialności niezbędnej do skutecznej realizacji powierzonych zadań.

Jak wykorzystujemy poziom świadomości w procesie rekrutacji?

W jaki sposób możemy najlepiej wykonać proces rekrutacyjny, poza wykorzystaniem tradycyjnych metod, takich jak selekcja CV, wywiady kompetencyjne i sprawdzanie referencji?

METODYKA

Poprzez pozyskanie kandydata, którego motywacja i determinacja do aktywnego zarządzania swoją karierą jest zgodna z misją, wizją, wartościami i strategią organizacji naszego klienta.


METODYKA

Poprzez określenie poziomu samoświadomości kandydata, jak również jego mocnych stron i obszarów wymagających poprawy.


Proces rekrutacyjny

Nasz proces rekrutacji oparty na dopasowaniu poziomów świadomości zbudowany jest na wiedzy z badań naukowych w zakresie (samo)świadomości, odpowiedzialności, determinacji i rozwoju człowieka. Wykorzystujemy narzędzia opracowane w FIT oraz narzędzia i wiedzę prezentowaną w literaturze biznesowej,

czy naukowej autorstwa m.in.: Chris Lowney, David Logan, Tasha Eurich, Carol Dweck, Federic Laloux i wielu innych badaczy zagadnień, czy zjawisk ekonomicznych oraz psychologicznych w organizacjach, jak również w profilach kompetencyjnych innowacyjnych przedsiębiorców świata.

Nasz proces rekrutacji oparty na dopasowaniu poziomów świadomości zbudowany jest na wiedzy z badań naukowych w zakresie (samo)świadomości, odpowiedzialności, determinacji i rozwoju człowieka. Wykorzystujemy narzędzia opracowane w FIT oraz narzędzia i wiedzę prezentowaną w literaturze biznesowej, czy naukowej autorstwa m.in.: Chris Lowney, David Logan, Tasha Eurich, Carol Dweck, Federic Laloux i wielu innych badaczy zagadnień, czy zjawisk ekonomicznych oraz psychologicznych w organizacjach, jak również w profilach kompetencyjnych innowacyjnych przedsiębiorców świata.

Dla pracodawcy

W zakresie usługi rekrutacji, FIT stosuje autorskie podejście (bazujące m.in. na zbieżności poziomu świadomości właścicieli, rad nadzorczych i menedżerów wykonawczych/ key executives) wspierające zarówno właścicieli, jak i zarządzajacych podejmujących decyzje o zatrudnianiu kluczowych osób, celem wypełnienia misji i wizji organizacji, czyli optymalnego rozwinięcia ich wzajemnego potencjału.

Odbiorcami naszej usługi rekrutacji są 3 kluczowi interesariusze organizacji:

01

właściciele przedsiębiorstw i rady nadzorcze

poszukujący menedżerów wykonawczych

02

zarządy i top management

osoby bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa

03

pozostali pracownicy organizacji

osoby bezpośrednio raportujące do zrekrutowanego kandydata

Dla pracownika

Nasi kandydaci są otwarci na świadome kreowanie nowych wyzwań i tym samym intensywny rozwój zawodowy.

Jesteś gotowy/a na nowe wyzwania? Jesteś ciekaw/a jak efektywnie wykorzystać swoje doświadczenie, poziom świadomości i kompetencje?

Jeśli jesteś gotowy/a owa powierzyć nam swoje zawodowe aspiracje, prześlij nam swoje CV.

Wyślij CV

Rolą FIT jest zrozumienie doświadczenia zawodowego i poziomu świadomości Kandydata/ ki celem kreowania przyszłej kariery zawodowej w optymalnej dla Niego/ Niej przestrzeni.

Pracując z daną Osobą w pierwszej kolejności staramy się zrozumieć Jej doświadczenie zawodowe, talenty, kompetencje i światopogląd, ale również motywację do realizacji misji naszych klientów.

Wyślij CV